opphavsrett

Her er noen retningslinjer for de som ikke er kjent med lov om opphavsrett.
.
.
Legge merke til
.

Ingen av bildene som er inkludert her er offentlig tilgjengelige. Alle bildene er copyright og eiendom tilhørende Frank S. Andreassen / Nettfoto. Alle rettigheter forbeholdes. Fotografiene, og alt innholdet på dette nettstedet, er beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrettslov. Overtredere av åndsverkloven vil bli straffeforfølgt i den fulle grad av loven.
.
Enhver form for reproduksjon av bildene som vises her på nettstedet, ikke begrenset til men inkludert kopiering, lagring eller endring av disse bildene på digital måte, eller på annen måte, er forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Frank S. Andreassen / Nettfoto.